Yu Yu Hakusho

Yu Yu Hakusho

Auteur : Yoshihiro Togashi
Editeur : Kana Star Edition
Genre : Fantastique / Aventure

Yu Yu Hakusho